Välkommen till Mörnerska släktföreningen.

Här samlar föreningen information för såväl allmänheten som intern information för släkten.

Mörnerska släktföreningen

Henning Morner 1298. Som den svenska grenens stamfader uppger släkttraditionen en godsägare Hans Morner (levde 1468), som var farfars far till brandenburgska geheimerådet och hovmarkskalken Ludwig von Mörner (död 1593).

Dennes två söner, hovmarskalken, ståthållaren på Åbo Slott och landshövdingen i Åbo och Tavastehus län och kammarrådet Otto Helmer von Mörner (1569-1612) och hovmarkskalken Berndt Dieterich von Mörner (1570-1610) inkom 1596 till Sverige. Deras barn introducerades 1625 (10/3-4/4) med namnet Mörner i tredje klassen, svenneklassen, och erhöll genom lottning nr 59 vilket sedermera förändrats till nr 91.