Böcker & minnesmynt

Detta är berättelsen om Björksund – en av Sörmlands mest välbevarade herrgårdsmiljöer från tidigt 1700-tal. Sätesgården är känd sedan 1500-talet och har sitt ursprung i det medeltida Sundboholmsgodset, vars äldsta historia går tillbaka till tidigt 1300-tal.
Björksund – En levande historia tecknar en utförlig bild av godsets utveckling, men berättar även om alla de människor som levt och arbetat på Björksund under de senaste fem hundra åren. Med utgångspunkt i det omfattande arkivmaterial som finns bevarat och den stora porträttsamlingen är det möjligt att på ett fullständigt enastående sätt följa ägarfamiljerna Gyllenstierna och Mörner och deras insatser, godsets framväxt och byggnadernas historia.

• Björksund – en levande historia
av Carin Bergström, Carolina Brown Ahlund, Ralph Edenheim, Karin Lindvall, Nils Mörner, Sigurd Rahmqvist
Pris: 200 kr

• Beställ vårt fina minnesmynt
Släktföreningen har låtit tillverka ett minnesmynt/jetong för att
högtidlighålla 300-årsjubileet av fältmarskalk Carl Gustaf Mörners upphöjning till grevlig
värdighet. Minnesmyntet subventioneras av släktföreningen och erbjuds medlemmar till
en kostnad av endast 600 SEK. Beställning skickas till Claes Mörner på info@cmpark.nu.

Carl Mörner var den förste Mörner som föddes i Sverige (1605). Han är stamfar för den friherrliga grenen av Tuna (som slutade 1824). Om honom och hans innehållsrika karriär har Magnus Mörner och Stefan Östergren
skrivit en läsvärd bok full av spännande information och intressanta detaljer.
• Carl Mörner af Tuna – sin ätts förste svensk. Av Magnus Mörner och Stefan Östergren.
Pris: 200 kr

Övriga böcker

• “Eine deutsch-schwedische Adelsfamilie im Ostseeraum. Das ´Geschlechtsregister´ der Mörner (1468–1653).”
Magnus Mörner har skrivit förord.
Pris: 100 kr

• “Carl Otto Mörners relation av år 1810 om resan till Paris och tronföljarvalet i Örebro”.
Pris: 100 kr

• “Självbiografiska anteckningar av Carl Otto Mörner (1781–1868)” redigerade och kommenterade av Magnus Mörner.
Pris: 100 kr

• “Mörner, Stellan (+1645)”, kopia ur Svenskt biografiskt lexikon.
Pris: 100 kr

• “Mörner, Axel Otto (1774–1852)”, kopia ur Svenskt biografiskt lexikon.
Pris: 100 kr